Mandarin(P): nǎi
Mandarin(Z): ㄋㄞˇ
Korean(Eum): 내 [nae]
Korean(H/E): 이에 내
Japanese(On): だい, あい, ない [dai, ai, nai]
Japanese(Kun): すなわち, の [sunawachi, no]
Cantonese: naai5, oi2
Vietnamese: nải
Hist. Tang: *nəǐ, nəǐ
------------------------------------------------------------
Definition: then; really, indeed; as it turned out, after all; namely
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [4.1]
Total strokes: 2
Radical: 丿
Other variant: ,
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E43
Big Five: A444
GB 2312: 3643
JIS X 0208-1990: 3921
KSC 5601-1989: 5012
Cangjie: NHS
Four-corner Code: 1722.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10031.050
Kang Xi: 0081.120
CiHai: 46.601
Morohashi: 00113
Dae Jaweon: 0165.030

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (參見 ) I năi ㄋㄞˇ 〔《廣韻》奴亥切, 上海, 泥。 〕 1.代詞。 你;你的。 《書‧舜典》: “帝曰: ‘格!汝 舜 。 詢事考言, 乃言厎可績, 三載。 ’” 孔 傳: “乃, 汝。” 《左傳‧僖公十二年》: “往踐乃職, 無逆朕命。” 2.代詞。 其, 他的。 《後漢書‧宋漢傳》: “太中大夫 宋 漢 清修雪白, 正直無邪……予錄乃勳, 引登九列。” 《紅樓夢》第四回: “令其讀書, 較之乃兄, 竟高十倍。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 廼、 迺 nǎi (1) 你, 你的 [your] 余嘉乃勋。 《左传·僖公十二年》 几败乃公事。 《汉书·高帝纪上》 谁谓乃公勇者? 《史记·淮南衡山传》 王师北定中原日, 家祭无忘告乃翁(父亲)。 陆游《示儿》 (2) 又如: 乃父(乃翁。 你的父亲); 乃祖(你的祖父; 先祖); 乃公(你的父亲); 乃兄 (3) 他的 [his] 乃 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: nai3 解释:   1. 你、 你的。 如: “乃母”、 “乃兄”。 宋·陆游·示儿诗: “王师北定中原日, 家祭无忘告乃翁。 ” 2. 他、 他的。 周礼·天官·小宰: “各脩乃职。 ”是。 如: “失败乃成功之母。 ”史记·卷八·高祖本纪: “吕公女乃吕后也, 生孝惠帝。 ”水浒传·第二十三回: “众上户道: “真乃英雄好汉! ””  1. 然后、 于是。 史记·卷七十七·魏公子传: “侯生视公子色终不变, 乃谢客就车。 ” 2. 却。 汉书·卷三十五·吴王刘濞传: …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:nai3   1. 你、 你的。 如: “乃母”、 “乃兄”。 宋·陸游·示兒詩: “王師北定中原日, 家祭無忘告乃翁。” 2. 他、 他的。 周禮·天官·小宰: “各脩乃職。” 是。 如: “失敗乃成功之母。” 史記·卷八·高祖本紀: “呂公女乃呂后也, 生孝惠帝。” 水滸傳·第二十三回: “眾上戶道: 「真乃英雄好漢! 」”  1. 然後、 於是。 史記·卷七十七·魏公子傳: “侯生視公子色終不變, 乃謝客就車。” 2. 卻。 漢書·卷三十五·吳王劉濞傳:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【내】 이에; 어조사; 너 (汝) ; 그 (其) ; 아무; 접때; 다스리다; 뱃노래 숨을 제대로 쉬지 못하는 답답한 가슴의 모양을 본뜬 글자. 삐칠별부 1획 (총2획) [1] [AC] you; your; his [2] your, followed by a noun, has the force of a reflexive pronoun referring to the person speaking, consequently [3] [adv]… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — nǎi (1) ㄋㄞˇ (2) 才: 今~得之。 断其喉, 尽其肉, ~去 。 (3) 是, 为: ~大丈夫也。 (4) 竟: ~至如此。 (5) 于是, 就: 因山势高峻, ~在山腰休息片时 。 (6) 你, 你的: ~父。 ~兄。 家祭无忘告~翁 。 (7) 郑码: YMVV, U: 4E43, GBK: C4CB (8) 笔画数: 2, 部首: 丿, 笔顺编号: 53 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 내 이에 2 strokes 힘력+칼도 …   Korean dictionary

 • — <馬>  瑪  鎷  嗎  碼  駂  羈  覊  騗  獁  禡  螞  媽  馮  駡  駕  罵  隲  騭  騫  驀  騰  駑  騖  驁  驚  騺  篤  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 乃爾 — (乃爾, 乃尔) 1.猶言如此。 三國 魏 曹操 《楊阜讓爵報》: “ 姜敘 之母, 勸 敘 早發, 明智乃爾。” 宋 楊萬里 《觀雪》詩: “屑雲作粉如何濕, 琱玉為花乃爾輕。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧司文郎》: “我謂南人不復反矣, 傖楚何敢乃爾!” 2.竟然如此。 《後漢書‧方術傳下‧薊子訓》: “道過 滎陽 , 止主人舍, 而所駕之驢忽然卒僵, 蛆蟲流出, 主遽白之。 子訓 曰: ‘乃爾乎?’” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乃尔 — (乃爾, 乃尔) 1.猶言如此。 三國 魏 曹操 《楊阜讓爵報》: “ 姜敘 之母, 勸 敘 早發, 明智乃爾。” 宋 楊萬里 《觀雪》詩: “屑雲作粉如何濕, 琱玉為花乃爾輕。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧司文郎》: “我謂南人不復反矣, 傖楚何敢乃爾!” 2.竟然如此。 《後漢書‧方術傳下‧薊子訓》: “道過 滎陽 , 止主人舍, 而所駕之驢忽然卒僵, 蛆蟲流出, 主遽白之。 子訓 曰: ‘乃爾乎?’” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乃蠻 — (乃蠻, 乃蛮) 1.也稱 乃蠻部 , 一作 奈曼 。 古族名。 遼 金 時, 游牧於 阿爾泰山 與 杭愛山 之間。 文化較高, 統治階層信景教。 至 元太祖 時始滅。 《元史‧太祖紀》: “帝與 乃蠻 軍大戰至晡, 禽 殺 太陽罕 。” 2. 蒙 語“八”。 清 錢大昕 《十駕齋養新錄‧蒙古語》: “ 元 人以本國語命名……乃蠻者, 八也。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.